kurs trzymodułowy Kraków, kurs trzystopniowy Kraków, terapia behawioralna Kraków, turs terapii behawioralnej Kraków, szkolenia behawioralne Kraków, terapia dzieci z autyzmemkurs trzymodułowy Kraków, kurs trzystopniowy Kraków, terapia behawioralna Kraków, turs terapii behawioralnej Kraków, szkolenia behawioralne Kraków, terapia dzieci z autyzmem

Diagnoza Profil Psychoedukacyjny PEP-r

II. PROFIL PSYCHOEDUKACYJNY PEP – R   od 2 do 3 godz...............................250 zł


Profil psychoedukacyjny PEP-R jest przeznaczony dla dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami w rozwoju i komunikacji,  wieku od 6 miesięcy do 7 lat. Stosowany jest także w diagnostyce dzieci do 12 roku życia, jeżeli istnieje podejrzenie, że niektóre funkcje rozwojowe są poniżej poziomu 7 roku.

 

Test służy ocenie rozwoju dzieci  i zaplanowania indywidualnego programu nauczania. Umożliwia ocenę poziomu rozwoju w 7 sferach rozwoju: naśladowanie, percepcja, motoryka mała i duża, koordynacja wzrokowo-ruchowa, czynności poznawcze, komunikacja oraz mowa. Skala zachowań ma na celu rozpoznanie nietypowych zachowań charakterystycznych dla autyzmu dziecięcego. Pełni ona funkcję pomocniczą przy stawianiu diagnozy autyzmu dziecięcego. Zebrane w podskalach zadania pozwalają różnicować między zachowaniami rozwojowymi a patologicznymi. Mają one na celu uwidocznienie nieprawidłowości w takich obszarach jak kontakt wzrokowy, niewłaściwe wykorzystanie przedmiotów, nietypowe używanie słów, reakcja na wzmocnienia płynące ze środowiska.

 

Test przeprowadzany jest podczas jednego spotkania, czas trwania uzależniony jest od poziomu funkcjonowania dziecka: od 2 do 3 godzin. Rodzice otrzymują pisemny protokół z opisem wszystkich badanych sfer rozwojowych.