kurs trzymodułowy Kraków, kurs trzystopniowy Kraków, terapia behawioralna Kraków, turs terapii behawioralnej Kraków, szkolenia behawioralne Kraków, terapia dzieci z autyzmemkurs trzymodułowy Kraków, kurs trzystopniowy Kraków, terapia behawioralna Kraków, turs terapii behawioralnej Kraków, szkolenia behawioralne Kraków, terapia dzieci z autyzmem

Indywidualne zajęcia terapeutyczne

III. ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE   60 min. .....................................60 zł


Zajęcia terapeutyczne realizowane są po odbyciu diagnozy funkcjonalnej poziomu  dziecka.


Podczas zajęć realizowany jest indywidualny program terapeutyczny, który tworzy terapeuta na podstawie diagnozy funkcjonalej i na bieżąco podczas kolejnych spotkań modyfikuje. Program dziecka będzie obejmował rozwijanie tych umiejętności, które  dotąd w rozwoju dziecka się nie pojawiły i ich brak stanowi istotny problem dla rodziny i samego dziecka.


Zajęcia realizowane są w obecności rodzica, któremu jest przekazywany również program domowy.


W trakcie konsultacji rodzic otrzymuje  praktyczne wskazówki dotyczące:
•    rozwijania umiejętności stanowiących u danego dziecka istoty deficyt rozwojowy;
•    nauki organizacji czasu wolnego w domu, nauki samodzielnej zabawy różnymi zabawkami;
•    treningu samodzielnego jedzenia i toalety;
•    sposobów radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach domowych związanych z wykonywaniem poleceń, akceptacją przez dziecko zmian aktywności, miejsc i osób; wychodzeniem z domu; podróżowaniem środkami komunikacji publicznej i innymi.

 


Program domowy jest dokładnie opisany, rodzic otrzymuje karty notowania zadań, co pozwala na analizowanie postępów robionych przez ucznia na kolejnych spotkaniach  i na bieżące ich modyfikowanie.

 


Konsultacje/ zajęcia terapeutyczne indywidualne mogą się odbywać  max. 4 razy w tygodniu,  min. 2 razy w miesiącu – ilość spotkań Rodzice ustalają z terapeutą.