kurs trzymodułowy Kraków, kurs trzystopniowy Kraków, terapia behawioralna Kraków, turs terapii behawioralnej Kraków, szkolenia behawioralne Kraków, terapia dzieci z autyzmemkurs trzymodułowy Kraków, kurs trzystopniowy Kraków, terapia behawioralna Kraków, turs terapii behawioralnej Kraków, szkolenia behawioralne Kraków, terapia dzieci z autyzmem

Trening Umiejętności Społecznych

V. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH  1 godz............................60 zł za spotkanie od ucznia            
    
Zajęcia skierowane są przede wszystkim do dzieci  z Zespołem Aspergera oraz HFA i są  ukierunkowane na naukę współpracy w grupie rówieśniczej, praktyczne wykorzystanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych.

Dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera to osoby szczególnie narażone na wykluczenie społeczne z powodu braku umiejętności odczytywania i właściwego reagowania na zachowania emocjonalne innych oraz interpretowania ich intencji. Wśród tych dzieci zwłaszcza w szkole często zdarzają się akty przemocy ze strony rówieśników. Niewłaściwe traktowanie uczniów z autyzmem przez rówieśników jest przyczyną ich cierpienia oraz fobii szkolnych.


Podczas zajęć Treningu Umiejętności Społecznych szczególny nacisk kładziemy na ćwiczenia praktyczne w zakresie odczytywania i interpretacji myśli, wypowiedzi i intencji innych osób. Uczymy dzieci właściwych form zachowań w różnych sytuacjach życiowych w stosunku do osób dorosłych i rówieśników. Uczymy rozumienia perspektywy własnych spostrzeżeń i działań od nich uzależnionych. Wszystko to podawane jest w formie przyjemnej i łatwej. Uczniowie chętnie uczestniczą w organizowanych przez nas zajęciach.


Organizacja zajęć:
•    zajęcia będą realizowane w małych grupach (max. 6 osób)                                                                                              
•    uczniowie będą dobrani w grupie min. wg. poziomu umiejętności i wieku
•    zajęcia są prowadzone przez doświadczonych 2/3 terapeutów przez 2 godziny zegarowe
•    zajęcia będą realizowane cyklicznie przez cały rok szkolny