kurs trzymodułowy Kraków, kurs trzystopniowy Kraków, terapia behawioralna Kraków, turs terapii behawioralnej Kraków, szkolenia behawioralne Kraków, terapia dzieci z autyzmemkurs trzymodułowy Kraków, kurs trzystopniowy Kraków, terapia behawioralna Kraków, turs terapii behawioralnej Kraków, szkolenia behawioralne Kraków, terapia dzieci z autyzmem

Szkolenia Rad Pedagogicznych

                      
Szkolenia Rad Pedagogicznych obejmują problematykę wychowania, edukacji i terapii dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z różnymi trudnościami rozwojowymi.
Skierowane są szczególnie do nauczycieli przedszkoli integracyjnych i specjalnych, szkół integracyjnych i specjalnych, ale również profesjonalistów, którzy zajmują się terapią dzieci z zaburzeniami rozwoju. Miło nam będzie współpracować również z pedagogami przedszkoli i szkół masowych oraz specjalistami poradni i zespołów wczesnego wspomagania

Proponowane zagadnienia szkoleń:

1.     Autyzm i terapia behawioralna dla początkujących.
2.     Jak uczyć dziecko z autyzmem.                                                                                                                                                                                     
3.     Dziecko z ASD w grupie przedszkolnej – jego potrzeby i możliwości.
4.     Jak reagować na agresję i autoagresję dzieci w grupie przedszkolnej?
5.     Samodzielność i niezależność dziecka z autyzmem w domu i przedszkolu.
6.     Jak pomóc uczniowi z autyzmem i Zespołem Aspergera przeżyć szkołę – perspektywa nauczyciela.
7.     Motywacja do nauki i współpracy – warunek efektywnej terapii. Jak ją obudzić u małego dziecka z autyzmem?
8.     Motywowanie zespołu klasy integracyjnej do nauki i wspólnych aktywności.
9.     Zachowania agresywne w klasie – rola wychowawcy i nauczyciela wspomagającego.
10.   Jak reagować na zachowania zakłócające tok lekcji?
11.  Trening umiejętności społecznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – zasady i formy prowadzenia.

Czas trwania szkolenia: 
  od 2 do 6 godzin dydaktycznych lub więcej na życzenie zamawiającego.
Koszt szkolenia:   200zł/godzina zajęć – w Krakowie, 200zł/godzina + koszt dojazdu poza Krakowem
Prowadzący:   trenerzy Fundacji ODPOCZĄTKU