kurs trzymodułowy Kraków, kurs trzystopniowy Kraków, terapia behawioralna Kraków, turs terapii behawioralnej Kraków, szkolenia behawioralne Kraków, terapia dzieci z autyzmemkurs trzymodułowy Kraków, kurs trzystopniowy Kraków, terapia behawioralna Kraków, turs terapii behawioralnej Kraków, szkolenia behawioralne Kraków, terapia dzieci z autyzmem

Akademia Behawioralna Autyzmu

 

 

Kurs III stopniowy Praktyka pedagogiczna mała ABA Superwizje

Akademia Behawioralna Autyzmu to zestaw szkoleń doskonalących, przygotowujących do pracy terapeutycznej z dziećmi ze spektrum autyzmu z wykorzystaniem zasad Stosowanej Analizy Zachowania.

Akademia Autyzmu wyposaża nauczyciela dziecka z autyzmem w praktyczne umiejętności, które pozwolą mu:
•    Przeprowadzić diagnozę funkcjonalną dziecka autystycznego we wszystkich jego sferach funkcjonowania;
•    Skonstruować adekwatny do jego potrzeb i możliwości program pracy terapeutyczno- edukacyjnej;
•    Poradzić sobie z brakiem chęci do współpracy, zmotywować dziecko do  nauki nowych umiejętności;
•    Analizować zmiany rozwojowe dziecka i w korelacji z nimi modyfikować program terapeutyczny;
•    Dokumentować efektywnie postępy w terapii, analizować je i uwzględniać w programie wnioski z nich płynące;
•    Rozwinąć komunikację u dziecka z autyzmem oraz wyposażyć dziecko w umiejętności społeczne umożliwiające możliwie jak najpełniejszy udział w życiu   najbliższego społeczeństwa;
•    Nauczyć dziecko z autyzmem samodzielnej zabawy i organizowania sobie  wolnego czasu;
•    Rozwinąć u dziecka autystycznego samodzielne zachowania związane z samoobsługą w środowisku domowym oraz innych miejscach pobytu dziecka;
•    Nauczyć poprawnych zachowań społecznych jako alternatywy do krzyku, agresji, autoagresji, destrukcji i innych zachowań niepożądanych;
•    Prowadzić efektywną terapię zachowań lękowych, fobicznych oraz kompulsywnych;
•    Efektywnie i profesjonalnie współpracować ze środowiskiem, w którym przebywa dziecko z autyzmem – rodzicami, rodzeństwem i innymi specjalistami.

 

Nowa oferta szkoleń wkrótce w zakładce SZKOLENIA. Zapraszamy !