kurs trzymodułowy Kraków, kurs trzystopniowy Kraków, terapia behawioralna Kraków, turs terapii behawioralnej Kraków, szkolenia behawioralne Kraków, terapia dzieci z autyzmemkurs trzymodułowy Kraków, kurs trzystopniowy Kraków, terapia behawioralna Kraków, turs terapii behawioralnej Kraków, szkolenia behawioralne Kraków, terapia dzieci z autyzmem

Warsztaty

Warsztaty przeznaczona są dla osób, które ukończyły Kurs III Stopniowy terapii behawioralnej.
Rozwijają bloki tematyczne Kursu III Stopniowego w praktycznych ćwiczeniach umożliwiających samodzielne stworzenie i realizowanie indywidualnego programu terapeutycznego z każdym dzieckiem ze spektrum autyzmu.

 

UWAGA!

ZAPISY kontakt: Joanna Wachel  tel. 696 047 541  e-mail:  wacheljoanna @gmail.com


I. "DIAGNOZA PEDAGOGICZNA DZIECI ZE SPEKTRUM AUTYZMU.  JAK TO ZROBIĆ W PRAKTYCE ?"


PROGRAM WARSZTATU
:


1. Jak obserwować, aby wiedzieć? Prowadzenie obserwacji poziomu funkcjonowania dziecka w praktyce.
2. Co możemy wykorzystać, aby dobrze zdiagnozować ? Diagnoza funkcjonalna z wykorzystaniem:
-    Profilu Psychoedukacyjnego PEP - R Erica Schoplera:
•    warunki dotyczące przygotowania i przeprowadzania testu,
•    nanoszenie danych oraz interpretacja wyników.

-    Inwentarza PPAC Gunzburga do oceny postępu w rozwoju społecznym.

-    elementów ABLLS do oceny podstawowych umiejętności językowych oraz umiejętności uczenia się.

-    elementów VB-MAP do oceny i pomiaru postępów dziecka w zakresie rozwoju języka.
4.   Gdy zdiagnozujemy to co dalej? Przygotowanie projektu indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego.


FORMA ZAJĘĆ:
Praca w oparciu o materiał filmowy, analiza indywidualnych przypadków, wspólne konstruowanie programu terapii, ćwiczenia w dostosowywaniu programów do poziomu funkcjonowania dziecka oraz wieku życia. Samodzielne prowadzenie notowania wyników PEP –R.  Uczestnicy warsztatów otrzymają pakiet wzorów arkuszy testów.
CZAS TRWANIA:
  10 godz. dydaktycznych.
OSOBY PROWADZĄCE:  Nina Zawidniak, Katarzyna Pojasek  
CENA: 190 zł - stacjonarny / 210 zł - wyjazdowy
NAJBLIŻSZY TERMIN WARSZTATU:


II . "JAK NOTOWAĆ I CO NOTOWAĆ. TWORZENIE PROGRAMU I PROWADZENIE DOMUMENTACJI TERPII."

 

PROGRAM WARSZTATU:


1. Jak dobrze napisać program terapeutyczny ?
•    dobór materiału do poszczególnych ćwiczeń,
•    wybór i opis sposobu uczenia określonych umiejętności,
•    zaplanowanie generalizacji,
•    wybór i opis sposobu pomiaru rozwijanych zachowań.
2. Jak mierzyć postępy w terapii ?
•    pomiar procesu nabywania umiejętności oraz kształtowania zachowania,
•    różne sposoby gromadzenia danych,
•    nanoszenie danych na wykresy, tabele i inne formy dokumentowania,
•    interpretacja danych (wykresów).

FORMA ZAJĘĆ:
Praca w oparciu o materiał filmowy, analizę rzeczywistej dokumentacji, wspólne konstruowanie programu terapii behawioralnej. Samodzielne prowadzenie notowania różnych aktywności. Uczestnicy warsztatów otrzymają pakiet wzorów arkuszy notowań.
CZAS TRWANIA: 10 godzin dydaktycznych
OSOBY PROWADZĄCE: Nina Zawidniak, Agnieszka Ajdukiewicz - Gubała
CENA: 190 zł - stacjonarny / 210 zł - wyjazdowy
NAJBLIŻSZY TERMIN WARSZTATU:

 


III. "KOMUNIKACJA TO PODSTAWA. ROZWIAJNIE MOWY I INNYCH FORM KOMUNIKACJI U OSÓB Z AUTYZMEM."


PROGRAM WARSZTATU:


1.    Wykorzystanie treningu incydentalnego do nauki następujących umiejętności:
•    Proszenie o przedmioty i aktywności;
•    Nauka przywołań, pozdrowień i zwrotów grzecznościowych;
•    Nauka komentowania sytuacji i aktywności
•    Upominanie się o uwagę;
•    Nauka akceptowanego społecznie protestowania;
•    Dzielenie uwagi;
•    Nauka zadawania pytań.

2.    Zastosowanie treningu powtórzonych prób w rozwijaniu umiejętności werbalnych:
•    Naśladowanie werbalne: głoski, sylaby, wyrazy, zwroty i dłuższe wypowiedzi;
•    Odpowiadanie na pytania dotyczące wiedzy o sobie i najbliższym otoczeniu;
•    Nauka opisywania i opowiadania o osobach, przedmiotach, aktywnościach i wydarzeniach;
•    Nazywanie rzeczy, stanów, cech, własnych działań i innych atrybutów.

3.    Techniki stosowania i wycofywania podpowiedzi stosowanych w rozwijaniu komunikacji osób z autyzmem.
•    Używanie skryptów mówionych,  pisanych, nagrywanych na komunikatory;
•    Korzystanie z  urządzeń zapisujących i odtwarzających mowę: Language Master, mini- mi, albumy – komunikatory i inne.

4.    Komunikacja u osób z zespołem Aspergera.
•    Historyjki społeczne – opowiadanie z zachowaniem chronologii;
•    Rozpoznawanie i nazywanie emocji – od identyfikowania do empatii;
•    Prowadzenie rozmowy na dowolny temat;
•    Definiowanie pojęć związanych z życiem codziennych oraz pojęć abstrakcyjnych.


FORMY ZAJĘĆ:  Mini wykład, prezentacja multimedialna, scenki, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusja, burza mózgów, notowanie programów dotyczących rozwoju komunikacji, zadania aktywizujące uczestników.
CZAS TRWANIA:
10 godzin dydaktycznych
OSOBY PROWADZACE: Renata Radwańska, Joanna Wachel
CENA: 190 zł - stacjonarny / 210 zł - wyjazdowy
NAJBLIŻSZY TERMIN  WARSZTATU:


IV. "POMÓŻ MI BYĆ SAMODZIELNYM. ROZWIAJNIE SAMODZIELNOŚCI, NIEZALEŻNOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI ORGANIZACJI  CZASU WOLNEGO."


PROGRAM WARSZTATU:


1. Jak konstruować programy dotyczące samoobsługi, jak tworzyć plany samodzielnej pracy oraz jak planować wolny czas.
2. Ćwiczenia praktyczne w tworzeniu następujących programów:

-    Higiena osobista – chcę ładnie wyglądać:
•    Mycie rąk;
•    Mycie zębów;
•    Używanie przyborów toaletowych;
•    Zaawansowane: golenie, malowanie paznokci, ocena swojego wyglądu, trening menstruacyjny i inne.

-    Czas wolny – jak wybierać i planować:
•    Nauka zabaw samodzielnych;
•    Obsługa komputera, TV, radia i telefonu:
•    Plany aktywności i samodzielnych zabaw – jak bawić się samemu;
•    Zaawansowane: gry i zabawy planszowe z innymi osobami, rozmowy na określony temat z dorosłymi i rówieśnikami.

-    Czynności porządkowe i przygotowywanie posiłków – posprzątam, a później coś zjem.
•    Włączanie do czynności porządkowych w domu: wyrzucanie śmieci, segregowanie prania, prasowanie i inne;
•    Przygotowywanie prostych posiłków, deserów, sałatek, gotowanie prostych potraw.

-    Samodzielność po za domem – idę do kina i na zakupy.
•    Samodzielność w sklepie, posługiwanie się pieniędzmi, tworzenie listy zakupów;
•    Przejazdy środkami komunikacji miejskiej, proszenie o informacje i pomoc podczas podróży;
•    Poprawność zachowania w restauracji, kinie, u fryzjera, u lekarza i innych miejscach użyteczności publicznej.

Wszystkie programy tworzone w oparciu o następujące techniki behawioralne:
•    Plany aktywności;
•    Plany dnia;
•    Wideo trening;
•    Łańcuchy czynności;
•    Albumy pracy;
•    Systemy motywacyjne;
•    Pomoce wizualne.

FORMA ZAJĘĆ:
Analiza materiału filmowego, analiza przypadków. Ćwiczenia w tworzeniu pomocy wizualny. Wykonywanie projektu planu zabawowego, planu dnia. Uczestnicy warsztatów otrzymają przykładowe programy dotyczące samodzielnego funkcjonowania.
CZAS TRWANIA: 10 godzin dydaktycznych
OSOBY PROWADZĄCE: Joanna Wachel, Katarzyna Wójcik
CENA: 190 zł - stacjonarny / 210 zł - wyjazdowy
NAJBLIŻSZY TERMIN WARSZTATU:

 

 

V. "OD IZOLACJI DO INTEGRACJI. SKUTECZNA INTEGRACJA DZIECKA AUTYSTYCZNEGO Z GRUPĄ."


PROGRAM WARSZTATU:

Podczas warsztatów, zostaną zaprezentowane  państwu  metody pracy z dziećmi, poparte materiałem filmowym. Chcemy aby osoby kończące nasz kurs potrafiły w praktyczny sposób wykorzystać zdobytą wiedzę i przenieść ją do swoich szkół i przedszkoli. Czego będziemy się uczyć:

1. Co robić, aby dzieci z zaburzeniami  mogły w pełni korzystać z dobrodziejstw przebywania z rówieśnikami (techniki uczenia).
2. Ustalenie warunków efektywnej integracji:
- określenie poziomu umiejętności dla danej grupy rozwojowej;
- dobór odpowiednich programów.
 3. Jak  uczyć dziecko:
- słuchania i  wykonywania poleceń nauczyciela w grupie;
- zabawy samodzielnej  i z kolegami;
- nawiązywania  poprawnych interakcji.
 3. Kroki ku samodzielności:
- co zrobić, aby dziecko osiągnęło niezależność w grupie
- regulamin pracy nauczyciela cienia.

CZAS TRWANIA: 10 godzin dydaktycznych
OSOBY PROWADZĄCE: Józefa Darzycka, Katarzyna Klimowicz
CENA: 190 zł - stacjonarny / 210 zł - wyjazdowy
NAJBLIŻSZY TERMIN SZKOLENIA:
 VI.  "NIE TAKI DIABEŁ STRASZNY JAK GO MALUJĄ. JAK RADZIĆ SOBIE Z ZACHOWANIAMI TRUDNYMI U DZIECKA  Z AUTYZMEM"


PROGRAM WARSZTATU:


1. Przyczyn występowania u dzieci niewłaściwych, zakłócających funkcjonowanie społeczne  zachowań.
 2. Sposobów pracy z zachowaniami trudnymi w przedszkolu i szkole.
 3. Wyboru właściwej procedury terapeutycznej – kiedy, co, i jak?
•    co robić, aby uczeń nie miał potrzeby angażowania się w zachowania trudne,
•    co robić, aby zachęcić ucznia do współpracy,
•    jak uczyć właściwych zachowań,
•    jak zawierać skuteczne umowy z uczniem,
•    jak redukować zachowania stymulacyjne,
•    jak poradzić sobie z zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi.
 4. Eliminowanie zachowań rutynowych, lękowych i fobicznych – efektywne techniki behawioralne wykorzystywane w praktyce.


FORMA ZAJĘĆ: Analiza materiału filmowego, analiza przypadków, wspólne planowanie interwencji terapeutycznej, tworzenie charakterystyk zachowań. Dyskusja problemowa, burza mózgu. Ćwiczenia indywidualne i grupowe. Samodzielne prowadzenie behawioralnej analizy zachowania.    
CZAS TRWANIA:  10 godzin dydaktycznych.
OSOBY PROWADZĄCE:  Nina Zawidniak, Katarzyna Klimowicz  
CENA: 190 zł - stacjonarny / 210 zł - wyjazdowy
NAJBLIŻSZY TERMIN WARSZTATU: