kurs trzymodułowy Kraków, kurs trzystopniowy Kraków, terapia behawioralna Kraków, turs terapii behawioralnej Kraków, szkolenia behawioralne Kraków, terapia dzieci z autyzmemkurs trzymodułowy Kraków, kurs trzystopniowy Kraków, terapia behawioralna Kraków, turs terapii behawioralnej Kraków, szkolenia behawioralne Kraków, terapia dzieci z autyzmem

Misja Fundacji


Podstawowy celem naszej Fundacji jest niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom z zaburzeniami rozwoju, szczególnie dzieciom z autyzmem i ich rodzinom.
Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym diagnozowanym we wczesnym dzieciństwie i trwającym przez całe życie. Może objawiać się zaburzeniami we wszystkich sferach funkcjonowania dziecka i u różnych dzieci powodować różne trudności związane z codziennym funkcjonowaniem w środowisku. Autyzm jest nieuleczalny,  jednak wczesne rozpoczęcie intensywnej terapii może znacząco odmienić życie każdego dziecka z autyzmem. Jak podają badania naukowe około 50% dzieci poddanych intensywnej terapii behawioralnej przed ukończeniem przez dziecko czwartego roku życia po przynajmniej 2 latach terapii ma szansę na pełne funkcjonowanie w grupie rówieśniczej przedszkola lub szkoły masowej. Pozostałe dzieci również funkcjonują znacznie lepiej niż przed rozpoczęciem nauki.
 
Fundacja OD POCZĄTKU oferuje:


Dzieciom z autyzmem  i zaburzeniami pokrewnymi – intensywną terapię we wszystkich sferach funkcjonowania – od sfery ruchowej, przez umiejętności przedszkolne takie jak zabawa czy edukacja po umiejętności społeczne;
Rodzinom dzieci z autyzmem – pomoc w rozwiązywaniu różnych trudności związanych z zaburzeniami występującymi u ich dzieci, rzetelną informacje na temat autyzmu i form pomocy, programy terapii domowej oraz pomoc w ich realizacji;
Placówkom obejmującym swą opieką dzieci z autyzmem – szkolenia dotyczące metod pracy terapeutycznej, doradztwo metodyczne, opiekę merytoryczną oraz wsparcie finansowe.
 
Fundacja OD POCZĄTKU wspiera Filię nr 1 przy SOSW nr 4 w Krakowie na oś. Zielonym 28
  http://www.zielonyautyzm.pl – pierwszą w Polsce południowej placówkę, gdzie realizowany jest wzorcowy model terapii behawioralnej, której celem jest możliwie jak najpełniejsza integracja dziecka z autyzmem w społeczeństwie.