kurs trzymodułowy Kraków, kurs trzystopniowy Kraków, terapia behawioralna Kraków, turs terapii behawioralnej Kraków, szkolenia behawioralne Kraków, terapia dzieci z autyzmemkurs trzymodułowy Kraków, kurs trzystopniowy Kraków, terapia behawioralna Kraków, turs terapii behawioralnej Kraków, szkolenia behawioralne Kraków, terapia dzieci z autyzmem

Diagnoza funkcjonalna zaburzeń rozwojowych

I. DIAGNOZA FUNKCJONALNA ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH  3 godz..................350 zł


Diagnoza jest prowadzona przez dwóch specjalistów i składa się z wywiadu z rodzicami dziecka oraz obserwacji dziecka w trakcie samodzielnej i kierowanej aktywności.

 

Obserwacja prowadzona jest pod kątem ustalenia:
•    trudności w uczeniu się nowych umiejętności społecznych;
•    zaburzeń związanych z komunikowaniem się z otoczeniem;
•    trudności z nawiązywaniem kontaktów z rodzicami oraz rówieśnikami;
•    trudności w nauce i rozwijaniu umiejętności zabawowych;
•    trudności związanych z jedzeniem, zasypianiem, toaletą, ubieraniem i innymi umiejętnościami samoobsługowymi;
•    nieprawidłowości dotyczących reagowania na różne bodźce środowiskowe takie jak: zmiany w otoczeniu, nowe osoby, dźwięki, przestrzeń, i inne;
•    trudności z realizacją codziennych czynności takich jak: mycie włosów, zębów, obcinanie paznokci, wychodzenie do miejsc użyteczności publicznej, wykonywanie poleceń.

 

Celem diagnozy funkcjonalnej jest również ustalenie sfery najbliższego rozwoju dziecka czyli jego obecnych możliwości rozwojowych a także wskazanie odpowiednich dla dziecka sposobów uczenia go umiejętności, które pozwolą mu w najbliższej przyszłości na efektywna integracje z rówieśnikami oraz samodzielne funkcjonowanie w środowisku domowym i poza nim.

 

Rodzice otrzymują pisemną informację o zaobserwowanych trudnościach i umiejętnościach oraz pisemne zalecenia do pracy w domu rodzinnym.

 

W trakcie konsultacji udzielany jest również instruktaż dla rodziców dotyczący postępowania w sytuacjach, które dla rodziców są szczególnie problematyczne oraz szczegółowe instrukcje dotyczące możliwości realizacji dzieckiem domowego programu terapii.


Kontynuacją konsultacji diagnostycznej jest cykl kolejnych konsultacji terapeutycznych.