kurs trzymodułowy Kraków, kurs trzystopniowy Kraków, terapia behawioralna Kraków, turs terapii behawioralnej Kraków, szkolenia behawioralne Kraków, terapia dzieci z autyzmemkurs trzymodułowy Kraków, kurs trzystopniowy Kraków, terapia behawioralna Kraków, turs terapii behawioralnej Kraków, szkolenia behawioralne Kraków, terapia dzieci z autyzmem

Szkolenie 24.10.2015 ŁÓDŹ

Serdecznie zapraszamy na szkolenie dwublokowe : dla rodziców i dla terapeutów.
SPOTKAJMY SIĘ RAZEM, podzielmy wiedzą, nauczmy cennych umiejętności.
organizatorzy: Centrum Rozwoju i Terapii RATIo www.ratio.edu.pl Szkolenie przeprowadzą pracownicy Fundacja Wspierania Osób z Zaburzeniami Rozwoju OD POCZĄTKU


PROGRAM SZKOLENIA 24.10.2015 ŁÓDŹ


BLOK I dla Rodziców i Specjalistów.

1.Etapy rozwoju rozwijania komunikacji u osób z zaburzonym rozwojem.

2. Deficytom rozwojowym w mowie i komunikacji

3.Ćwiczenia służące rozwijaniu podanych deficytów rozwojowych w mowie i komunikacji

4.Podstawy terapii behawioralnej


BLOK II dla Specjalistów.

5.Założenia terapii behawioralnej.

6. Techniki uczenia mowy.

7. Uczenie incydentalne, metodą wyodrębnionych prób, procedura kształtowania, skrypty w rozwijaniu mowy i komunikacji.

8.Podstawowe informacje dotyczące tworzenia programu z zakresu mowy czynnej

9.Komunikacja alternatywna i wspomagająca
Do poszczególnych bloków będą przeprowadzone ćwiczenia praktyczne.